0250-181 68

Huvudrubriker

Vad är ett vittnesstöd?

 

Ett vittnesstöd är en ideellt verksam person som ska bistå vittnen/brottsoffer med mänskligt stöd och praktisk information i samband med rättegång. Vittnesstöden bidrar till att skapa en större trygghet för vittnen och målsägande i samband med domstolsförhandlingen. De identifieras genom att bära en bricka med texten "Vittnesstöd" och har avlagt ett etiskt tysthetslöfte. Ett vittnesstöd har genomgått utbildning i bl a bemötandefrågor och rättsprocessen samt fått instruktioner att aldrig diskutera målets innehåll med vittnet/brottsoffret.

 

Vad gör ett vittnesstöd?

 

Ett vittnesstöd ska kunna ge vittnen och brottsoffer information om domstolsförhandlingen och praktiska frågor. Det kan vara att beskriva hur en förhandling går till, vilka de olika aktörerna under rättegången är, vilka uppgifter var och en har och var vittnet/brottsoffret ska sitta. Det kan även innebära att ta emot och visa var garderob, toalett och eventuellt vittnesstödsrum finns samt visa personen till rätt sal. En viktig information är rätten till ersättning för kostnader i samband med inställelsen samt var man kan kvittera ut denna ersättning. Under förhandlingen kan det också uppkomma frågor som vittnesstödet efteråt kan svara på.

Denna sida använder cookies (kakor) Här kan du läsa mer om cookies. Genom att fortsätta använda sidan så accepterar du att cookies används. Klicka här för att inte visa meddelandet igen.